Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/hugyaghu/public_html/start.php on line 33

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/hugyaghu/public_html/lib/ViewRepository_php4.php on line 33
Hugyag - Aktuális
Kérem Várjon. Töltődik...
 

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

a segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával kapcsolatban

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének 2015. évi átalakítására tekintettel a szociális ellátásokat érintő, 2015. január 1-jétől és 2015. március 1-jétől hatályba lépő törvényi változások, melyeket a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. számú törvény tartalmaz az alábbi tájékoztatást adom

 

A 2015. március 1-jén a jegyzőnél aktív korúak ellátásával összefüggésben folyamatban lévő, valamint a 2015. február 28-áig meg nem szűnt vagy jogerős határozattal meg nem szüntetett aktív korúak ellátásával összefüggő ügyekben 2015. március 1-től a járási hivatal jár el.

 

A hivatkozott jogszabály átmeneti rendelkezései alapján 2015. március 5-ig még a települési önkormányzatok fogják folyósítani az aktív korúak ellátásához kapcsolódó – 2015. február hónapra járó – támogatási összegeket.

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig esedékes – támogatási összegek utalásáról már a  megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd, a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján.

Az Szt. módosítása alapján lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmet 2015. február 28-át követően nem lehet benyújtani, ugyanakkor 

-          a 2015. március 1-jét megelőző kezdő időponttal megállapított lakásfenntartási támogatás tekintetében – a jogosultság határozatban megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket még alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy 2014. december 31-e után benyújtott kérelem alapján lakásfenntartási támogatást csak a 2015. február 28-ig terjedő időtartamra lehet megállapítani. A lakásfenntartási támogatás iránt 2015. március 1-jén folyamatban lévő ügyeket még el kell bírálni.

-           A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságkezelési szolgáltatást – annak megállapított időtartamára vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos szabályok szerint kell nyújtani. Az átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó adósságkezelési szolgáltatatással egyidejűleg folyósítani kell az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatást is.

 

Az Szt. módosítása alapján méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet 2015. február 28-át követően nem lehet benyújtani, azonban a 2015. február 28-át megelőzően, valamint a 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyben megállapított méltányossági közgyógyellátásra az Szt. 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseit alkalmazni kell.

 

2015. március 1-jét követő időszakra tekintettel méltányossági ápolási díjra való jogosultságot nem lehet megállapítani. A folyamatban lévő ügyekben a méltányossági ápolási díjat a február 28-ig terjedő időszakra kell megállapítani, március 1-jétől pedig települési támogatás állapítható meg e jogcímre tekintettel.

A szociális ellátásokat érintő változásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések tekintetében az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai készséggel állnak a lakosság rendelkezésére.

 

Tisztelettel :      

                       Bárányné Márton Melinda                                                                         jegyző 
 Tisztelt Ebtartók !

 

Hugyag Község Önkormányzat Hugyag település közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §- ában foglalt kötelezettségének eleget téve 2015. február 10-től 2015. március 15 napja között ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás  önbevallásos módszerrel történik, melynek során az ebtartóknak egyenként egy, a hivatkozott  jogszabályban meghatározott adat tartartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz eljuttatni.

Az adatszolgáltatás 2015. február 10-től 2015-március 15-ig  az Őrhalmi Közös Önkormányzati Hivatal Hugyagi Kirendeltségének címére postai úton történő megküldéssel illetve személyesen benyújtva teljesíthető.

Felhívom az ebtartóinak figyelmét arra hogy :

2013.január 1-től – a hivatkozott jogszabály értelmében – a négy hónaposnál idősebb ebet transzponderrel ( mikrocsippel) ellátva lehet tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, ezen kötelezettségét az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000.- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.

Tájékoztatom továbbá  Önöket, hogy amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 30.000.- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az ebösszeírásban mikrocsippel ellátott és az állatorvosnál korábban már bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Ebösszeíró adatlap


Hugyag , 2015. február 9.

                                                                                        Bárányné Márton Melinda

                                                                                                   jegyző

 


"Zeneképzelet"

 

Várnagy Andrea és Farkas Zsolt „Zeneképzelet” című előadásukat hozták el községünkbe november 24-én, hétfő délután. Az esemény Lovas Ilona szervezésében,az Hugyag Község Önkormányzata képviselőtestületének támogatásában jött létre, melynek az ’56-os emlékház adott otthont. A nézőközönség jórészt gyerekekből állt: óvodások és iskolások egyaránt eljöttek, de az őket kísérő felnőttek és idősebbek is megnézték az előadást.

A műsor interaktívan zajlott. A cél az volt, hogy a gyerekekhez közelebb hozzák kicsit a zenét, megismertessék nagy zeneszerzőink műveit. Így került napirendre a norvég származású Edvard Grieg, a magyarok közül Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc és Erkel Ferenc is. Hangsúlyt kaptak egyes képek, érzelmek megjelenítése is, mint például a felkelő nap, repkedő pillangók, szeretet, szerelem… A házaspár verseket is olvasott, a klasszikus költők mellett Lackfi János kortárs művei is előkerültek.

Az előadás után megterített asztal várta a jelenlévőket.

 


VÉRADÁS VOLT HUGYAGON

2014. november 20-án az idei évben immár harmadszor véradás volt községünkben.

A Vöröskereszt által szervezett és a balassagyarmati kórház transzfuziológiai osztálya által lebonyolított kiszálláson 16 önkéntes véradónk jelent meg.

Dr. Horváthné Németh Éva megyei véradó koordinátor is megtisztelte a résztvevőket jelenlétével.

Sajnos évről-évre fogyatkozik a véradók száma, ki a kora miatt, ki a betegsége miatt nem vehet részt és többen elhunytak.

A toborzás nehéz feladat, évente egy új véradót is sikerként kell elkönyvelnünk.

A biztonságos hazai vérellátáshoz évente mintegy 420-430 ezer egységnyi vérre van szükség.

Mindez azt jelenti, hogy évente közel félmillió önkéntes nyújtja karját véradásra.

A Magyar Vöröskeresztnek így naponta közel másfélezer véradót kell toboroznia országszerte szervezett véradásaira, hogy a szükséges vérkészletek folyamatosan, egyenletes ütemezésben rendelkezésre álljanak

 

Tudnivalók a véradásról

 

A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a beteg gyógyítására.

 

Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya meghaladja az 50 kg-ot.

Nők évente háromszor, férfiak évente ötször adhatnak vért. Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie.

 

Mindig steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le és egy keveset a vizsgálatokhoz mintacsövekbe.

A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. Fontos a véradás előtti étkezés és folyadékfogyasztás, mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában. Ha megfelelő mennyiségű folyadék van a szervezetben, akkor az erek teltebbek, a véna jobban látható, gyorsabb a vérvétel.

 

Véradás = Szűrővizsgálat

 

Függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért, minden alkalommal megtörténik a vércsoport meghatározása, valamint a kötelező tesztek (HIV, hepatitisz B, hepatitisz C, szifilisz) elvégzése.

 

A véradáskor szűrt betegségek közül legnagyobb valószínűsége a hepatitisz C-nek van. Ez nem más, mint a krónikus májgyulladás egy formája, amelyet egy vírus, az ún. hepatitisz C vírus okoz. Általánosan elfogadott nézet szerint minden ezer ember közül 3-4-ben megtalálható a vírus, de csak töredékük tudja ezt és jár kezelésre. Még ha Önnek nincsenek is panaszai, elképzelhető, hogy a vírus, mint alattomos kórokozó ott lapul az Ön szervezetében. Jobb ezt minél hamarabb kimutatni, mert korai kezeléssel az esetleges súlyosabb májkárosodás megelőzhető! Ezért nagy segítség a vírus kimutatása a véradás kapcsán.

 

„Adj vért és ments meg három életet!”

 

A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazma-készítmények és vérlemezke-koncentrátum készül, így egy-egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.

 

 

Köszönet az önzetlen és állandó véradóinknak és szeretettel várjuk azokat az önkéntes véradókat, aki meghallották hívó szavunkat, és a legnemesebb adománnyal, az emberi vérrel kívánnak segíteni a rászorulókon.

 

                                                                                    Batuskáné Urbán Rita 

Hugyag község Vöröskereszt Alapszervezet Elnöke


A Roma Kisebbségi Önkormányzat október 27-én, hétfőn délután 2 órakor alakult meg az október 12-i választás eredményei alapján. A Helyi Választási Bizottság elnöke, Farkas Sándorné ismertette a szavazás eredményeit. A megválasztott képviselők: Berki Dezső, Homolya István, Oláh János és Oláh Roland esküt tettek dr. Kiss Tamás jegyző, Borda Attila polgármester, és Farkas Sándorné, a Helyi Választási Bizottság elnöke jelenlétében. 

A képviselők maguk közül egyöntetűen Berki Dezsőt jelölték ki elnöknek, alelnöknek Oláh Rolandot.


 

 Emlékezzünk

 

 

 „Emlékezzünk, hisz van mire emlékeznünk. 
Sok ezer honfitársunkra, kiket elvesztettünk. 
Forradalom volt, azt elmondhatjuk ma már. 
Közös sírjuk fölött egy kopjafa áll. 
Emlékezzünk rájuk, a bátor ifjakra, 
Kik életüket adták a Magyar forradalomban.” 
                     /Antóni Sándor: 1956 Emlékezzünk/

 

Idén, október 22-én, - szerdán- délután két órakor, immár tizenharmadik alkalommal került megrendezésre megemlékezésünk ’56-ról, és a két nemzetőrparancsnokról: Hadady Rudolfról és Hargitay Lajosról, a forradalom és szabadságharc 58., a köztársaság kikiáltásának 25. évfordulóján. Az esemény Hugyag Község Önkormányzata szervezésében, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Nógrád Megyei Elnöksége közreműködésével valósult meg. A rendezvénynek az ’56-os emlékház adott otthont.

A megemlékezés részeként említhetjük az elmúlt vasárnapi szentmisét is, melyet Plébános Úr többek között Hadady Rudolf és Hargitay Lajos, két nemzetőrparancsnokért ajánlott fel.

A Himnusz után Dancsók János szavalta Dömötör Tibor, 56-os emigráns lelkész versét.

Borda Attila, Hugyag Község Polgármestere köszöntötte a vendégeket, röviden összefoglalta ’56 jelentőségét, kiemelve, hogy nekünk, magyaroknak a kor követelményeihez alkalmazkodva a tettek és a gondolatok eszméjét meg kell tartanunk.

Jelen volt Hadady Rudolf unokája, Kiss Márton, aki tisztelettel köszönte meg Hugyag Község Önkormányzatának, és a Hugyagi Egyházközségnek, hogy nagyapjáról, és Hargitay Lajosról megemlékeznek.

Bérczesi Mihályné, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége Nógrád Megyei Elnöke ünneppel kapcsolatos gondolataiban felidézte számunkra az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit.   Továbbá azt is elmesélte, hogy a két nemzetőrparancsnokot Hugyagra hozták, ahol felismerhetetlenségig verték össze, kínozták meg, épp annak a helységnek a pincéjében, ahol akkor voltunk, majd az Ipoly folyó partján végezték ki őket. Külön köszöntötte Dr László Mária Főorvosasszonyt, aki a két holttestet felboncolta. Ezután a POFOSZ Nógrád Megyei Elnöksége nevében oklevelet adott át két tiszteletbeli tagnak: Székyné Sztrémi Melindának és  Eötvös Mihálynak.

Kozma Jenő, a Nógrád megyei Nemzetőrség parancsnoka Bérczesi Mihálynét Vezérőrnagyi rendfokozatra emelte.

A Szózat után a jelenlévők együtt vonultak át a Polgármesteri Hivatal és a Temető által közrefogott Emlékparkba, ahol koszorúval rótták le tiszteletüket az ’56-os kopjafa előtt.


 

Megalakult az új testület

Az október 12-i Önkormányzati választást követően községünkben október 16-án, délután negyed 5-kor, a Polgármesteri Hivatalban került sor az alakuló testületi ülésre. Itt Polgármester Úr, a Képviselő testület tagjai- Balla Tiborné, Baranyai Róbertné, Batuskáné Urbán Rita és Berki Dezső -, Jegyző úr, és a Helyi Választási Bizottság elnöke voltak jelen.

 

Farkas Sándorné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a jelenlévőkkel a szavazás eredményeit:

 A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 651. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 484, urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0, urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 484.

A polgármester választásnál az érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 13, az érvényes szavazólapok száma: 471.

Baranyai Béla, független jelölt 116 érvényes szavazatot kapott (24,63%), Borda Attila, független jelölt  érvényes szavazata: 355 (75,37%).

 

Az egyéni listás választás eredménye alapján az érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 12, az érvényes szavazólapok száma: 472.

Továbbá ez alapján a kapott érvényes szavazatok:

Oláh Roland, Független jelölt                                   113

Oláhné Berki Julianna, Független jelölt                    72

Sándor Tamás Zoltán, Független jelölt                     69

Baranyi Attila, Független jelölt                                 31

Lévai Ervinné, Független jelölt                                 110

Gáspár József, Független jelölt                                 106

Berki Dezső, Független jelölt                                     125

Oláh János, Független jelölt                                      93

Lovas Ilona, Független jelölt                                     77

Gazsi Dávid, Független jelölt                                      87

Balla Tiborné, Független jelölt                                  169

Baranyai Róbertné, Független jelölt                         124

Németh Zoltán, DK                                                  34

Oláh Róbert, Független jelölt                                     73

Batuskáné Urbán Rita Erzsébet, Független jelölt   125

Mayer Zsolt, Független jelölt                                    117

Farkas Mihályné, Független jelölt                            117

Ezután került sor a képviselői, illetve a polgármesteri eskütételre, melynek szövegét szintén a Választási Bizottság elnöke olvasott elő, majd kiosztotta a kinevezési okleveleket is.

Végül Borda Attila vette át a szót, aki ismertette a következő ülés időpontját, várható napirendjét, majd pezsgővel koccintottak a választás eredményességére, és az elkövetkezendő közös munka sikereire.

 

 


 

Hosszú előkészületek után ma véglegesítette Hugyag Község Önkormányzata, az Országos Roma Önkormányzat és az általa létrehozott Foglalkoztatási Szövetkezet a tanfolyam indulását.

A jelentkezőket három csoportban, reggel 9 órától kezdődően tájékoztatta Borda Attila, Hugyag polgármestere, és Jónás Gábor az Országos Roma Önkormányzat alelnöke. Jelen volt: Oláhné Berki Julianna, a Lungo Drom képviseletében, illetve a Türr István Képző és Kutató Intézet által delegált oktatók.

Polgármester úr miután köszöntötte a jelenlévőket, átadta a szót Jónás Gábornak, aki részletesen beszámolt a képzés menetéről, az ezekhez kapcsolódó további munkalehetőségekről, és a készülőben lévő projektekről.

A tanfolyam résztvevőinek az indulás előtt szükséges volt néhány nyomtatványt kitöltenie, adategyeztetésre, hogy a jövő héttől a tanulás zavartalanul működhessen.

 

 


 „Itthon vagy- Magyarország, szeretlek”

 Idén, a tavalyi évhez hasonlóan mi is csatlakoztunk az „Itthon vagy- Magyarország, szeretlek” programsorozathoz. Ezen a napon az ország 1600 településén zajlottak különböző események, s egy időben, este fél 9-kor gyújtottuk meg –együtt az egész ország- a Szent Mihály napi tüzet.

A Kormány közösségépítő ereje miatt karolta fel a programot. Ez a törekvés sikeres is volt, hiszen községünkben is sokan tisztelték meg ezt a napot jelenlétükkel. Este 8 órára kezdett összegyűlni a lakosság, melyhez hangulatot halk zene adott. Az önkormányzat kis étellel, forró teával várta az érkezőket. Polgármester Úr néhány szóban köszöntötte a megjelenteket, majd sor került a tűz meggyújtására, amit sok gyerek csodálattal figyelt.

FK

Fotó: Bordáné Bertók Andrea

 


 

Ezüstmise Hugyagon

Pappá szentelésének 25. jubileumi évfordulóját ünnepelte Vízy Domonkos áldozópap 2014. szeptember 7-én, vasárnap a hugyagi Kisboldogasszony Templomban.

Ez a nap többszörösen is ünnepnapnak számított a község lakói számára, hiszen ez évforduló mellett Kisboldogasszony ünnepe a falu búcsúnapja, valamint a most felújított óvoda is felszentelésre került. Az atya tiszteletére a templom megtelt hívőkkel, melyen az ünnepelt olyannyira elérzékenyült, hogy a bevonulás után néhány percig könnyeivel küszködött, s ezt követően tudott csak megszólalni. Köszöntötte a hívő közösséget, megköszönte, hogy ilyen sokan eljöttek ezüstmiséjére. Az egyházközség nevében Krátki Tibor elnök mondott beszédet, majd egy versben kérték Isten áldását a plébánosra.

A prédikációban az ünnepre való tekintettel néhány szót ejtett Kisboldogasszonyról, majd elmesélte, hogy hogyan állt az Úr szolgálatába. „Úgy vártam már ezt a napot, mint egy kisgyerek, mert nagyon szeretlek titeket…” – hangzott tőle, s hogy a hugyagiakért feltétel nélkül mindig szívesen imádkozik. Örömmel érkezett hozzánk, jó érzéssel töltötte el, hogy újra ebben a templomban misézhet.

Az ünnepi körmenet után az atya emléklapokat osztogatott, a hívők nagy része körbevette őt, sokan ajándékkal köszöntötték. Ez után indultunk el az óvoda felszentelésére, ahová érkezve mindenkit kis vendégségre invitáltak.

FK

 


Segélycsomag-adomány

Segélycsomag-adományt kaptunk az Országos Gyermekvédő Ligától. Ezt azok között osztottuk szét, akik részesülnek a nyári gyermekétkeztetésben is. A csomag tartalmazott Kinder Pingui szeletet, joghurtot, valamint kukorica- és kukoricás oliva konzerveket. Az adományból 187 fő részesült. A csomagokat július 3-án, az ebédosztás keretein belül kapták meg a gyermekek.

 

FKSzeméttelep felszámolása

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás pályázatot nyert a térség hulladéklerakó telepeinek rekultivációjára. 
A rekultiváció az elpusztult természeti környezet helyreállítását jelenti. Ezután a terület alkalmas lesz mezőgazdasági, vagy egyéb típusú újrahasznosításra.

Gyenes Szilárd, a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezető igazgatója elmondása szerint Hugyag olyan település, ahol az Ipoly folyó árterében található a hulladék. Áradáskor a talajvíz a lerakó területen is megjelenik, ami nagy mértékben szennyezi a környezetet, ezért egyszerűen felszedik, és elhordják a hulladékot.

A munkálatok május közepétől zajlanak. Először felmérték a területet, majd több ezer köbméter szemetet szedtek fel, osztályoztak. Jelen pillanatban a veszélyes hulladék elszállítása zajlik. A terület teljes átadása előreláthatólag augusztusban fog megtörténni. Az önkormányzat feladata, hogy a megtisztított, fertőtlenített területet hosszú évekig fertőzés-és hulladékmentesen tartsa. Kérjük tehát a tisztelt lakosokat, hogy tartózkodjanak az illegális szemétlerakástól, mert az komoly büntetéseket von maga után!

 

 

A felszámolást törvény írja elő. Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás erre kapta a mintegy 2 milliárd Forintot az Európai Unió támogatásával, és a Kohéziós Alap finanszírozásával. A projekt keretein belül Hugyag mellett további 28 település hulladéklerakó telepe is rekultivációra kerül. A program sikeressége jelentős előrelépés a vidék környezetvédelmi szempontjából.
  FK

 Temető nyilvántartásba vétele

Mint minden önkormányzatnak, így Hugyagnak is törvényi kötelezettsége a temető kataszteri felmérése, nyilvántartásba vétele.

A cél, hogy GPS-koordináták, fotó és név alapján azonosítsák be a sírokat. Továbbá a rendelet értelmében a 25 évnél idősebb nyughelyeket meg lehet szüntetni. Ez azonban még nem fog bekövetkezni, mivel temetőnkben bőven van szabad terület. „A Temetőtörvény 18. § (6) bekezdése szerint az üzemeltető az általa vezetett nyilvántartások alapján a temető nyitvatartási idejében felvilágosítást ad a kegyeleti jogokat gyakorolni kívánó részére az elhunyt személy temetési helyéről és a hamvak eltemetési helyéről.” Tehát a beazonosítás abban is segít, hogy egy már nem meglévő sírról is tudni fogják, hogy valaha hol volt a helye. A tervek szerint a felmérésről térkép is fog készülni. A munkálatokban jelenleg két diákmunkás vesz részt.

A felmérést követően a temető még üresen lévő területe parcellákra lesz osztva, és a temetkezési helyek rendezetten lesznek kijelölve.

FK

 Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014.”program indításáról

 A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum – időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

 

További információért kérjük, forduljon kirendeltségi kollégáinkhoz!

B&KHeer