Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/hugyaghu/public_html/start.php on line 33

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/hugyaghu/public_html/lib/ViewRepository_php4.php on line 33
Hugyag - Állásajánlatok
Kérem Várjon. Töltődik...
 

 

Hugyag Község Önkormányzata

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hugyagi Óvoda 
Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2672 Hugyag, Kossuth út 43.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

 

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhessék, személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló hiteles okiratok, nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borda Attila nyújt, a 06-70-339-3660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hugyag Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2672 Hugyag, Kossuth út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

 

§         Személyesen: Borda Attila, Nógrád megye, 2672 Hugyag, Kossuth út 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően Hugyag Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Hugyag Község Önkormányzat hivatalos honlapja - 2015. május 29.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hugyag.hu honlapon szerezhet.

 

B&KHeer