Kérem Várjon. Töltődik...
 

1./2014. Önkormányzati rendelet 

3/2014 SZMSZ

6/2014 Önkormányzati rendelet

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról

5./2014. Önkormányzati rendelet

2013. évi módosított költségvetési bevételei

2013. évi módosított költségvetési kiadásai

állattartási rendelet egységes szerkezet.pdf

Állattartási rendelet

 Iparűzési adó 2011

 Gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet

 Ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjairól szóló rendelet

Közigazgatási eljárásról szóló rendelet

Közművelődési rendelet

 Közterületek használatáról szóló rendelet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és a közszolgáltatás igénybevételének szabályairól szóló rendelet

Az önkormányzat jelképeiről és azok hasznáról szóló rendelet

Az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet

Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet

Helyi környezet védelméről szóló rendelet

A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló rendelet

Lakástámogatási rendelet

Sport rendelet

7/2008. (VII.15.): Szociális rendelet

12/2011. (VI.23.): A köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 10/2008. (VIII.28.) számú rendelet módosításáról

B&KHeer