Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/hugyaghu/public_html/start.php on line 33

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/hugyaghu/public_html/lib/ViewRepository_php4.php on line 33
Hugyag - Bursa Hungarica 2016
Kérem Várjon. Töltődik...
 

 BURSA HUNGARICA 2016 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Hugyag   Község   Önkormányzata    az   Emberi    Erőforrások   Minisztériumával

együttműködve,   a   nemzeti felsőoktatásról   szóló 2011. évi   CCIV. törvény és a

felsőoktatásban  résztvevő  hallgatók  juttatásairól   az    általuk    fizetendő egyes

térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016.

évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

 

A pályázatra az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben résztvevők egyaránt jelentkezhetnek. A már tanulmányokat folytatók az „A”, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik a "B" típusú pályázati kiírás szerint pályázhatnak.

 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

 

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az Önkormányzati Hivatalba (2672 Hugyag, Kossuth út 26.)  kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és kizárásra kerül.

 

Az elektronikus rögzítés és a papíralapú pályázat utolsó beadási határideje:
2015. november 9.

(A határidő elmulasztása jogvesztő!)

 

 

A regisztrációval és a további teendőkkel kapcsolatos részletes felvilágosítás a

 www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon érhető el.

 

 

 

Hugyag, 2015. október  08.                                                                     Hugyag Község Önkormányzat                                                                           Képviselő-testülete

 

Mellékletek: 

 Hugyag A pályázati űrlap/

 

Hugyag A pályázati kiírás/

Hugyag B pályázati űrlap/

 

Hugyag B pályázati kiírás/

Munkáltatói igazolás/

Pályázat kötelező melléklete/

B&KHeer